x

Educational Blogs

All About Everything

Simple beställning av hemstädning i Stockholm

Det är så lätt att säga- Vi är bäst. Men det är inte lika enkelt att bevisa varför man ska välja just oss. Därför är det mycket bättre att se på olika principer och tips som kan vara bra att se efter. Det blir ju så mycket bättre om man träffar mitt i prick redan vid första försöket när man väljer billig hemstädning Stockholm, håller du med. Städning är en så pass viktig del av samhällets funktion att det inte ska tas lätt på.

Tidigare var det vanligt att anställa en städare direkt. De flesta välbärgade hem hade minst ett hembiträde, kontoret städades av en av de anställda och det var portvaktens fru som tvättade trappuppgången. Men tiderna har förändrats och idag är det inte alls så vanligt med en enda person som anställs för ett jobb. Istället anlitar man en städfirma, och de har ansvaret för att städningen utförs som den ska.Vilket städbolag är bäst för billig hemstädning Stockholm?Det är klart att priset är viktigt och att man ska jämföra olika firmor innan man bestämmer sig. Men minst lika viktigt är vad man får för pengarna, för annars kan det bli dyrt i längden. Bra referenser är därför guld värt och något man bör kontrollera noggrant. De kan berätta om både de starka och svaga sidorna som städfirman har, så att man kan göra ett informerat val. Sedan finns det alla de dolda kostnaderna. Be att få en utförlig beskrivning av vad som är inkluderat och vad som tillkommer som extra. Annars kan de små utgifterna byggas upp och bli till en avsevärd summa. Ibland kan man få ett paketpris, medan andra städbolag väljer att ta betalt per kvadratmeter när de erbjuder billig hemstädning Stockholm. Det viktiga är att båda parter vet vad som ingår och att man kommit överens innan arbetet sätter igång.Det kan vara bra att träffas på den plats som ska städas, vare sig det handlar om ett hem, kontor eller trappuppgång. Man kan gå igenom vad som önskas utfört och därefter få en offert som är skräddarsydd. Klart uttryckta avtal som båda godkänt är alltså något som lägger grunden för ett långt och lyckat samarbete.Provstädning eller inte?

Många städbolag erbjuder idag provstädningar för kunder som är lite osäkra. Detta ger kunden tillfälle att se hur bra de är, vilket vi ju alla påstår. Om man sedan tecknar ett avtal och kommer igång med ett abonnemang så blir priset på provstädningen lägre och således får du en billig hemstädning stockholm. Annars betalar man bara vanlig taxa för en tillfällig städning. Detta kan vara ett bra sätt att se hur man känner, speciellt om det handlar om hemstädning som ibland kan vara ett känsligt ämne.Vi tycker om vårt yrke och detta är ett stort plus, för om man trivs med det man gör så brukar det bli bättre. Våra medarbetare har fått tillräckligt med utbildning och har erfarenhet inom olika områden. I tillägg så ser vi till att alltid hålla oss uppdaterade, både när det kommer till tekniker och produkter. Fortlöpande information och kontroll är givet, och vi har en bra atmosfär inom firman.

5 natural ways to detox your body!

It’s no unknown fact that we all live in a toxic world, surrounded by environmental toxins that can damage our bodies. Vehicle exhausts emitting heavy metals such as arsenic and lead, pesticides used on the food that we eat, and plastic products damaging rivers and soil are just some examples of the toxic dangers around us.

By making a few lifestyle changes, we can minimize the damage these toxins have on our body. There are two main factors you need to remember; The first is to minimize exposure in the first place, and the second is the detoxify your body on a regular basis. Here are the Healthy Hideout’s top five ways to detox your body:

 1. One great way of minimizing your exposure to the toxins from the start is by keeping your food organic wherever possible. Organic produce is becoming more widely available each day, and is really the only true foundation of starting efficient detoxification.
 2. Be sure to exercise regularly and vigorously. This helps to increase circulation and perspiration, which help towards the entire process of detoxification.
 3. Use a sauna regularly – Sweating is one of the bodies most effective natural ways of clearing the body of harmful toxins. Regular use of a sauna on a weekly basis can also have positive effects on your mood and overall well-being.
 4. Water is crucial to detoxification. Ensure that you’re getting what you body needs each and every day. Good hydration and frequent perspiration help to flush your system of toxins.
 5. Visit the toilet a clean toilet such as mine that gets regular cleaning from Städning Stockholm and I  regularly visit to keep my body clean and cleansed – By doing so you ensure that waste toxins aren’t kept in your body for any longer than they are needed. Keeping well hydrated whilst maintaining a good fibre level will help to keep you regular.We’ll all be eating a little more this festive season, and there’s little room for saying no to another mince pie. Start your detox today and maintain it as your new years resolution to your body!

Holiday Hangovers

It is that festive time of year when alcohol seems to be flowing all the more abundantly! However, this often leads to more hangovers. A hangover often gives your head a spinning feeling, thumping headache and accompanied with the feeling of being sick.

Why does alcohol cause a hangover?

The worst effects of a hangover are often due to dehydration. Alcohol is actually a diuretic, which means that water is lost from the body faster. The feeling of sickness and vomiting are due to alcohol irritating the lining of the stomach. Therefore, a combination of an energetic night out, lack of sleep and the extra stress on your organs due to the alcohol will lead to a less than welcomed hangover.

Tips for avoiding a Hangover this Christmas

The best prevention is to drink in moderation and not to excess. This is not only better for your body in the long term but is also a guaranteed way to limit the chances of a hangover. However, if you do plan to drink a little more then the Healthy Hideout’s following tips will help to minimise the risk of a hangover.

  • Before drinking: Have a drink of milk and eat a good sized, fatty meal.
  • While drinking: Alternate your drinks between alcoholic beverages and water or another non-fizzy drink. Drink more slowly and limit the amount of glasses you have – know your limits. Alternating your drinks is a great way to drink considerably less in the course of the evening.
  • Before you go to bed: Eat some carbohydrates (toast is a great option); drink at least a pint of water or a sports drink designed to rehydrate the body.  You can also take some vitamin C and go out into the fresh air to clear your head a little.

Enjoy this Christmas but take a few moments to think about the effects on your body. Too much alcohol can irritate the stomach lining and put undue pressure on your liver and kidneys. Eating fatty food and drinking milk can help to protect your stomach lining while slowing the absorption of alcohol. Always make sure you eat plenty before going out and drinking.

What if I get  a hangover?

Be prepared: Make sure you have some antacid tablets on hand – these will help settle your stomach. A ginger tea has also been found to help some people. You may also want to take Ibuprofen or paracetamol to help relieve your headache. The other day I had cleaning on Friday from Fönsterputsning Stockholm and then when that was done I went out for a night out, in a club that a friend of mine is managing, I drank so much that when I got home I threw up right in the hall so the next day I booked a emergency cleaning from Städning Stockholm poor cleaner had to cleanup my mess and I felt so ashamed.

Eating a full English breakfast can also pay dividends. The eggs help reduce the negative effects of the alcohol while toast and vitamin C also help to fight the effects of a hangover. If all else fails then time is sure to heal your woes. The effects are likely to ware off within 24 hours.

Tell us about how you deal with a hangover?